КУТОВОЙ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ: телефоны: МТС(Vodaf) +38 050 300-25-50; КС +38 098 447-26-32; гор. (057)704-72-58 mail: igorKutovoy@gmail.com
город Харьков, ул. Академика Павлова, 46

Кафедра нейрохирургии ХНМУ

История кафедры нейрохирургии ХНМУ
Кафедра нейрохирургии ХНМУ

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ: доктор медичних наук, професор П’ятикоп Володимир Олександрович

ШТАТ КАФЕДРИ:

Відповідальний за наукову роботу – д.мед.н., професор В.О.П'ятикоп;
Відповідальний за навчальну роботу – к.мед.н., доцент І.О.Кутовий
Відповідальний за лікувальну роботу – к.мед.н., доцент І.О.Кутовий
Відповідальний за виховну роботу серед студентів – к.мед.н., доцент О.В.Циганков
Відповідальний за роботу з інтернами – к.мед.н., доцент В.О.Чмут
Відповідальна за методичну роботу – асистент Ю.Г.Сергієнко
Відповідальний за цивільну оборону – асистент І.М.Масалітін

Асистенти: к.мед.н. Ю.О.Бабалян, Н.І.Завгородня

Аспірант: А.В.Стогній

Клінічні ординатори:

Старший лаборант: С.О.Панасюк

Лаборанти:, І.О.Аніщенко, Л.А.Чернова

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ: В 1971 р. наказом ректора Харківського медичного інституту було відкрито курс нейрохірургії при кафедрі нервових хвороб (зав. каф. – проф. Є.Г. Дубенко). Викладачами курсу були доцент Віталій Іванович Сіпітий та асистент Микола Павлович Масалітін. Базою курсу було нейрохірургічне відділення 15-ї міської клінічної лікарні.

В 1979 р. було відкрито нейрохірургічне відділення (зав. відділенням А.М. Вештак) на базі 2-ї міської клінічної лікарні, куди й перейшов курс нейрохірургії, на якому вже працювали асистенти М.П. Масалітін, А.М. Вештак, М.Ф. Посохов, В.О. П’ятикоп.

У 1990 р. видано наказ ректора ХМІ академіка А.Я. Циганенко про відкриття кафедри нейрохірургії. Клінічною базою кафедри нейрохірургії стала нейрохірургічна клініка Харківської обласної клінічної лікарні на 70 ліжок, організована в 1986 році.

Першим завідувачем кафедри став Сіпітий Віталій Іванович, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік АН ВО України, голова Харківської асоціації нейрохірургів. Клінічною базою кафедри є міжобласний спеціалізований нейрохірургічний центр, що розташований в нейрохірургічному відділенні КЗОЗ «ОКЛ-ЦЕМД та МК». Центр обладнано операційною оптикою, ультразвуковими, кріохірургічними, ендоскопічними приладами та обладнанням, ядерно-магнітним томографом, впроваджені сучасні комп’ютерні технології.

Професор В.І. Сіпітий підготував склад викладачів кафедри: доценти Масалітін Микола Іванович, Посохов Микола Федорович, П’ятикоп Володимир Олександрович; кандидати медичних наук: Чмут Віктор Олексійович, Сторчак Олег Андрійович, Кутовий Ігор Олександрович, Бабалян Юрій Олександрович, Циганков Олександр Васильович; асистенти: Вештак Анатолій Михайлович, Гунько Богдан Віталійович, Свириденко Віталій Юрійович, Воробйов Володимир Володимирович, Сергієнко Юлія Генадіївна. На протязі останніх років кафедрою нейрохірургії підготовлено в інтернатурі 39 лікарів-нейрохірургів.

Після захисту докторської дисертації за фахом «нейрохірургія» (2009 р.), з серпня 2010 року кафедру нейрохірургії ХНМУ очолює доктор медичних наук, професор П’ятикоп Володимир Олександрович.

З метою покращення якості учбового процесу на кафедрі відкритий комп’ютерний клас та розроблена учбова і контролююча програма з нейрохірургії, підготовлено 37 учбових відеофільмів по класичним та оригінальним оперативним втручанням. Підготовлено три учбових посібника, більш 20 методичних розробок по нейрохірургії для студентів та інтернів-лікарів.

В 2006 р. був надрукований підручник «Нейрохірургія» (В.І. Сіпітий), що написаний для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації у відповідності з діючою навчальною програмою.

На кафедрі нейрохірургії підготовлено (до кожної лекції і до всіх практичних занять 36 учбових відеофільмів по тематиці «Хірургічне лікування черепно-мозкової травмі та її наслідків», «Діагностика та кріохірургічне лікування пухлин головного мозку», «Краніопластика фронто-орбітальної ділянки», «Больові синдроми обличчя», «Хірургічне лікування аденом гіпофізу з застосуванням відеомоніторингу та сучасної ендоскопічної техніки», «Стереотаксична нейрохірургія».

Зараз на кафедрі навчаються 3 лікаря-інтерна, 1 клінічний ординатор, 1 магістр. На високому рівні проводяться наукові дослідження по різнім напрямкам: кріохірургічне лікування хворих з пухлинами головного мозку з використанням оригінальної кріогенної апаратури, хірургічне лікування хворих з черепно-мозковою травмою методом ортотопічної краніопластики, реконструктивно-відновлюючі операції при травматичному ушкодженні спинного мозку, стереотаксичне лікування екстрапірамідних гіперкінезів, нейротрансплантація в лікуванні екстрапірамідних розладів, спінальних травм та церебральних інсультів. Виконуються ендоваскулярні операції з приводу аневризм та артеріо-венозних мальформацій судин головного мозку.

Найбільш значні наукові дослідження кафедри узагальнені в 4-х монографіях, 28 авторських свідоцтвах і патентах на винахід, більш, ніж в 300 наукових публікаціях, з яких 30 надруковані в зарубіжних журналах та збірниках праць Європейських і міжнародних конгресів.

На кафедрі розроблені нові методи нейрохірургічного лікування хворих, які не мають аналогів в світовій клінічній нейрохірургії: стереотаксична нейротрансплантація при паркінсонізмі та наслідках черепно-мозкової травми, кріохірургічне лікування невралгії трійчастого нерву, ортотопічна краніопластика з використанням керамічних та металевих (титан) матеріалів та кріоконсервованої твердої мозкової оболонки.

Співробітники кафедри проводять активну лікувальну роботу: 18 нових методів лікування впровадили в клінічну практику, щорічно колектив кафедри і клініки виконує близько 400 нейрохірургічних операцій і 3600 консультацій населенню м. Харкова, Харківської, Сумської і Полтавської областей.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА:

Кафедра проводить навчально-педагогічну роботу на базі нейрохірургічного відділення КЗОЗ «ОКЛ-ЦЕМД та МК».
Педагогічна робота кафедри полягає у підготовці студентів V курсу медичного факультету за спеціальностями „Лікувальна справа” та „Педіатрія” з дисципліни „Нейрохірургія”, VI курсу медичного факультету за спеціальностями „Лікувальна справа” та „Педіатрія” з дисципліни „Актуальні питання нейрохірургії”, англомовних студентів V курсу за спеціальністю „Лікувальна справа”, з дисципліни „Нейрохірургія”, IV курсу стоматологічного факультету за спеціальністю „Стоматологія”, з дисципліни „Нейрохірургія з нейростоматологією”, клінічних ординаторів та лікарів-інтенів з дисципліни „Нейрохірургія”.
На кафедрі нейрохірургії в межах Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ проводяться цикли спеціалізації та передатестаційні цикли за фахом «Нейрохірургія» для лікарів-нейрохірургів, які атестуються на ІІ, І, вищу категорії. Проводяться місячні цикли тематичного удосконалення за темами: «Клініка, діагностика, лікування та післяопераційна реабілітація хворих з розладами екстрапірамідної системи та черепно-мозковою травмою»; «Клініка, діагностика, лікування та післяопераційна реабілітація хворих на цереброваскулярні захворювання».
З метою покращення якості учбового процесу на кафедрі відкрито комп’ютерний клас і розроблено учбову і контролюючу програму по нейрохірургії, підготовлено 67 учбових відеофільмів по класичним та оригінальним оперативним втручанням. Підготовлено п’ять учбових посібника, більш 30 методичних розробок по нейрохірургії для студентів та лікарів-інтернів: „Спинномозговая травма” - 1994, В.И. Сипитый, В.А. Чмут; „Нейрохирургическое лечение двигательных расстройств у больных, перенесших травму центральной нервной системы” – 2001; В.І. Сіпітий; „Хірургічне лікування хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу” - 2005, В.І. Сіпітий, Ю.Г. Сергіенко; „Хірургічне лікування спастичної кривошиї” - 2006, В.І. Сіпітий, І.О. Кутовий; „Черепно-мозкова травма, діагностика та хірургічне лікування” - 2006, В.І. Сіпітий; „Краніопластика фронто-орбітальних дефектів кісток черепу: Методичні рекоменації для студентів та лікарів-інтернів” – 2008. На кафедрі нейрохірургії підготовлено (до кожної лекції і до всіх практичних занять 36 учбових відеофільмів по тематиці „Хірургічне лікування черепно-мозкової травми та її наслідків,” „Діагностика та кріохірургічне лікування пухлин головного мозку,” „Краніопластика фронто-орбітальної ділянки”, „Больові синдроми обличчя”, „Хірургічне лікування аденом гіпофізу з застосуванням відеомоніторингу та сучасної ендоскопічної техніки”. „Стереотаксична нейрохірургія”.
З метою підготовки до ліцензійного тестового іспиту „Крок-2” кафедра систематично проводить комп’ютерний тренінги студентів у методичному кабінеті, де також створені умови для самостійного вивчення бази тестових завдань.

Видано:

Підручник „Нейрохірургія”. В.І. Сіпітий, 2006. Підручник написаний для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації у відповідності з діючою навчальною програмою, освітлює нові методи діагностики і лікування черепно-мозкової та спинномозкової травми, пухлин головного та спинного мозку, судинних захворювань головного мозку.
Монографія „Криохирургическое лечение больных с глиальными опухолями полушарий большого мозга”. В.І. Сіпітий, 1994.
Монографія „Ортотопическая пластика дефектов костей свода черепа и твердой мозговой оболочки”. В.І. Сіпітий, В.О. П’ятикоп, 1995.
Монографія „Криохирургическое лечение тяжелых форм невралгии тройничного нерва”. В.І. Сіпітий, В.О. П’ятикоп, 1999.
Монографія „Повреждения позвоночника и спинного мозга”. В.І. Сіпітий, 1994.
Монографія „Диагностика и хирургическое лечение черепно-мозговой травмы”. В.І.Сіпітий, 2009.

НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Кріохірургічне лікування хворих з пухлинами головного мозку з використанням оригінальної кріогенної апаратури.
Хірургічне лікування хворих з черепно-мозковою травмою методом ортотопічної краніопластики з використанням керамічних матеріалів.
Реконструктивно-відновлюючі операції при травматичному ушкодженні спинного мозку.
Стереотаксичне нейрохірургічне лікування хворих на паркінсонізм та екстрапірамідні гіперкінези, методом кріодеструкції та тривалої електростимуляції підкіркових структур.
Аутотрансплантація клітин строми кісткового мозку в лікуванні екстрапірамідних розладів, наслідків важких черепно-мозкових і спінальних травм та церебральних інсультів.
Нейрохірургічне лікування хворих на судинну патологію (аневризми церебральних артерій та артеріовенозні мальформації) методом ендоваскулярних операції та відкритих внутрішньочерепних втручань.
Кріохірургічне лікування хворих на невралгію трійчастого нерву.
Кріохірургічне лікування аденом гіпофізу.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ:

На протязі останніх років підготовлено в інтернатурі 39 лікарів-нейрохірургів, 5 клінічних ординаторів, 2 магістра.
Під керівництвом завідуючого кафедрою академіка АН ВО України В.І.Сіпітого підготовлено один доктор медичних наук, та 7 кандидатів медичних наук.
Виконуються 2 докторські та 4 кандидатських дисертації.
Найбільш значні наукові дослідження кафедри узагальнені в 5-х монографіях, 26 авторських свідоцтвах і патентах на винахід, 240 наукових публікацій, з котрих 30 надруковані в зарубіжних журналах та працях Європейських і міжнародних конгресів.
На кафедрі навчаються 3 лікаря-інтерна, 1 клінічний ординатор, 1 магістр.

НАУКОВА СПІВПРАЦЯ:

Кафедра співпрацює з ДУ „Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України”, ДУ „Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України”, бере участь у наукових з’їздах, конгресах, симпозіумах, міжнародних конференціях.
Співробітники кафедри є дійсними членами Української Асоціації нейрохірургів, Європейської Асоціації нейрохірургів, Всесвітньої Асоціації нейрохірургів.

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА:

Клінічною базою кафедри є міжобласний спеціалізований нейрохірургічний центр. Центр обладнано операційною оптикою, ультразвуковими, кріохірургічними, ендоскопічними приладами та обладнанням, ядерно-магнітним томографом, впроваджені сучасні комп’ютерні технології. Центр ліцензовано Міністерством охорони здоров’я України та визнано одним із провідних нейрохірургічних центрів.
Професор В.О. П’ятикоп – керівник клініки нейрохірургії - проводить клінічні розбори та обходи, консиліуми тяжких хворих, консультує хворих в поліклініці, регулярно проводить клінічні та патолого-анатомічні конференції. Всі працівники приймають участь в міських, обласних та республіканських конференціях.
Співробітники кафедри забезпечують чергування в Харківському територіальному Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і виконують складні оперативні втручання в центральних районних лікарнях Харківської області під час екстрених виїздів.
Співробітники кафедри приймають активно участь в організації “Дня нейрохірурга”, які проводяться щомісячно на базі нейрохірургічної клініки обласної клінічної лікарні.
Викладачі кафедри здійснюють курацію хворих в стаціонарному відділенні лікарні консультують у поліклініці, ведуть спеціалізовані прийоми у поліклініці, рецензують історії хвороб.
На кафедрі розроблені нові методи нейрохірургічного лікування хворих, які не мають аналогів в світовій клінічній нейрохірургії: кріохірургічне лікування невралгії трійчастого нерву; ортотопічна краніопластика з використанням керамічних та металевих матеріалів; нейрохірургічне лікування хворих з пухлинами задньої черепної ямки та вторинними стовбуровими порушеннями; нейрохірургічне лікування хворих з цереброваскулярною патологією; оперативні втручання з приводу хвороби Паркінсона з використанням стромальних стовбурових клітин.

X